เชียงคาน เลย

เชียงคาน เมืองที่ยังคงความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย ไม่น่าเชื่อว่าตรอกเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และที่สำคัญเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถเข้าชมได้ทุกเวลาทั้งฤดูร้อนและฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูหนาว