เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต

เกาะฮันนีมูน หรือ เกาะไม้ท่อน ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวที่มองจากด้านบนในอากาศแล้วเห็นเป็นท่อนไม้ จึงเป็นที่มาของเกาะไม้ท่อนนั่นเอง เนื่องจากเป็นเกาะส่วนตัวจึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่นี่ตามวัน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจะต้องเห็นเช่นนี้